GESTIÓ INTEGRAL DE TRAÇABILITAT

GESTIÓN INTEGRAL DE TRAZABILIDAD

INCOD ID technological solutions ofereix solucions de programari per a la identificació, monitorització i traçabilitat de productes.

És una empresa de més de 20 anys d’experiència en el sector de la identificació i traçabilitat, realitzant projectes en diversos sectors (alimentació, farmacèutic, logístic, automoció, etc.).

Desenvolupament software personalitzat aplicant tecnologia RFID.

Desenvolupament de programari d’etiquetatge i/o marcatge de tot tipus de línies de producció.

Desenvolupament de programari de captació de dades per a tot tipus de dispositius mòbils (PDA, TabletPC, telefonia mòbil, etc.).

Desenvolupament de programari d’identificació mitjançant lector de codis de barres i visió artificial.

Desenvolupament d’utilitats per a programari de gestió de magatzem (suport a ERP, SGA, etc).

Estem especialitzats en implantació i automatització de processos d’identificació i traçabilitat.

Etiquetaje y trazabilidad

NEXUS ID és una plataforma basada ASP.Net MVC 5, que disposa d’una interfície d’usuari en format web que permet associar un format d’etiqueta a un producte. Gestiona, visualitza els formats d’etiquetes, realitza la impressió d’etiquetes en impressores connectades en xarxa, visualitza l’estat dels treballs d’impressió, etc. NEXUS ID manté els equips de producció amb el programari sempre actualitzat.

Etiquetas y trazabilidad
NEXUS ID centralitza l’administració de les dades d’etiquetatge i traçabilitat des d’un únic panell de gestió. Associa diferents formats d’etiquetes a productes, previsualitza i edita la informació de l’etiqueta des de la mateixa plataforma.
Etiquetaje y trazabilidad

NEXUS ID manté els equips de producció amb el programari sempre actualitzat.

Ajuda en la gestió d’etiquetes multi-idioma i d’indústries específiques com la Indústria Química amb graus de risc, Alimentària amb els ingredients al·lèrgens, Automoció amb dades d’enginyeria, i qualsevol tipus d’informació que requereixi el client.

Etiquetas y trazabilidad
NEXUS ID permet ser gestionat des de dispositius Android, iOS i Windows Mobile.

NEXUS ID mostra els informes efectuats de la producció per hores, dies, mesos i anys per a un major control i gestió de la producció. Si es disposa d’un sistema aplicador automàtic, mostra l’indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) en format gràfic.

Reportes trazabilidad
Descarrega les especificacions en PDF

Sol·licita informació del software de gestió de traçabilitat

Contactar Gestión Trazabilidad CAT