GESTIÓ INTEGRAL DE TRAÇABILITAT

GESTIÓN INTEGRAL DE TRAZABILIDAD

Gestiona, visualitza els formats d’etiquetes, realitza l’impressió d’etiquetes a impressores conntectades en xarxa, visualitza l’estat dels treballs d’impressió, etc.

Ajuda a la gestió d’etiquetes multi-idioma i d’indústries específiques:

  • La Indústria Química amb graus de risc
  • La Indústria Alimentària amb els ingredients d’al·lèrgens
  • Automoció amb dades d’enginyeria
  • I qualsevol tipus d’informació que requereixi el client

NEXUS ID associa diferents formats d’etiquetes a productes, previsualitza i edita la informació de l’etiqueta des de la mateixa plataforma, permetent fer un manteniment dels camps relacionats amb el producte específic de cada etiquetat, com: ingredients, textos descriptius específics d’etiquetat, informació de codis de barres, assignació de logotips, etc.

NEXUS ID permet ser gestionat des de dispositius Android, iOs i Windows Mobile.

Impresión etiquetas NEXUS ID

NEXUS ID és una plataforma basada en ASP.Net MVC 5, que disposa d’una interface d’usuari en format web que permet mantenir diferents layouts d’etiqueta amb informació variable en funció del producte, amb l’objectiu de mantenir el mínim de layouts possibles amb la màxima versatilitat.

NEXUS ID centralitza l’administració de les dades d’etiquetatge i traçabilitat des d’un únic panell de gestió.

NEXUS ID mostra els informes efectuats de la producció per hores, dies, mesos i anys per a un major control i gestió de la producció.

Si es disposa d’un sistema aplicador automàtic, mostra l’indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) en format gràfic.

NEXUS ID manté els equips de producció amb el software sempre actualitzat.

Graficos Nexus ID
Descarrega les especificacions en PDF

Sol·licita informació del software de gestió de traçabilitat