GESTIÓ DE MAGATZEM

solucion-gesolucion-gestion-almacenstion-almacen

ALMA és una solució que permet gestionar de forma integral un magatzem logístic de qualsevol tipologia, aquesta solució permet controlar un producte des de la seva entrada a magatzem fins a la seva sortida, tenint en compte les característiques pròpies de cada producte com lots, caducitats, etc.

La solució que oferim permet eliminar errors en les operatives i permet optimitzar tots el recursos logístics.

ALMA es presenta com un paquet de programari estàndard adaptable i parametritzable que es pot ajustar a tot tipus de magatzems, especialment per resoldre la problemàtica logística de la petita i mitjana empresa.

Característiques del programari de gestió per a magatzems

Gran part del sistema funciona a través de terminals mòbils i amb operatives molt definides i adaptables a qualsevol magatzem, personalitzables i ampliables.

Un control estricte d'usuaris que permet configurar les operatives i consultes que pot fer cada usuari, i tenir un registre de les operacions per usuari.

Tot el sistema està centralitzat i és capaç de gestionar diversos magatzems, diferents tipus d'ubicacions i és integrable amb un ERP.

Funcionalitats del sistema de gestió de magatzems

ALMA permet totes les funcionalitats necessàries per a la bona gestió d’un magatzem, però a també permet que es puguin crear noves funcionalitats segons les peculiaritats de cada empresa.

Gestió magatzem

Què aporta ALMA per millorar la gestió logística?

Software gestio logistica

El retorn de la inversió

Retorn inversió

Optimització i automatització de processos

Què aporta l’optimització de processos?

  • Reducció significativa de costos
  • Agilitat en tota la cadena de producció
  • Reducció en costos en estocs
  • Estalvi en temps de processos, per tant estalvi en temps de personal
  • Eficàcia, eficiència i qualitat en els processos
  • Facilitat d’aprenentatge dels usuaris
  • Reducció d’errors humans

Esquema del programari de gestió de magatzem ALMA

Esquema software de gestion de almacenes

Plataforma d’eines WEB
(Consulta stock clients, pagament per internet, ordre de comanda, etc.)

Harware per a la identificació i la logística

Terminales moviles

Terminals mòbils de captura de dades Android e iOs

Infraestructura wifi

Infraestructura Wifi
Acces Point

Impresión de etiquetas

Impressió d’etiquetes amb impressores de transferència tèrmica i amb RFiD

Recepció i ubicació de producteRecepció i ubicació de producte acabat

Mitjançant la lectura dels codis de barres del producte acabat es dona entrada al magatzem.

ALMA proposa una ubicació en funció del producte o les seves característiques.

Es poden configurar múltiples magatzems amb diferents característiques d’ubicacions.

Gestió d’Ubicacions

ALMA permet crear diferents magatzems. I també, poder realitzar moviments entre ells.

Les ubicacions poden ser per a productes concrets.

Per a cada magatzem, ALMA pot configurar i definir múltiples ubicacions de característiques diferents.

Es poden bloquejar ubicacions.

Gestió d'ubicacions

Etiquetatge i reimpressió de producte

Aquest mòdul permet etiquetar un producte no identificat, o reetiquetar un producte.

Es pot generar etiquetes de Picking.

Inventaris totals i parcials

Els inventaris poden ser per magatzem complet o per ubicacions.

Es pot conservar la informació d’inventaris i es poden contrastar les diferències.

A través de terminals mòbils es poden realitzar inventaris.

Control de Stock

Es disposa d’informació gràfica i estadística de la capacitat de l’ocupació dels magatzems, rotació de productes, etc.

Amb ALMA, es pot consultar l’estoc dels magatzems a temps real.

Gestión stock Almacén

Preparació de comandes (Picking)

A través d’un terminal mòbil amb WiFi es poden visualitzar les comandes pendents de preparació.

El terminal proposa els diferents productes de la comanda en preparació i la seva ubicació segons els criteris pre-configurats, com a caducitat o proximitat.

ALMA es comunica amb l’ERP de el client per a l’intercanvi d’informació de comandes, productes, etc.

Expedició de mercaderia i control de càrrega de transport

A través d’aquest mòdul s’estableixen uns procediments per assegurar que la càrrega del transport es realitza correctament i sense errors.

Informes i informació gràfica per a la gestió global de sistema

Aquest mòdul permet la impressió de tot tipus d’informes.

La informació gràfica d’ALMA permet donar una visió ràpida i global del rendiment del magatzem.

El sistema permet tenir el control de la traçabilitat bàsica del producte.

 

Descàrrega les especificacions en PDF

Sol·licita informació del software de gestió de magatzems

Contactar Gestión almacén CAT